Wyceniam w szczególności następujące nieruchomości:

 

 • nieruchomości mieszkalne (domy, lokale mieszkalne)
 • działki niezabudowane (rolne, leśne, budowlane)
 • gospodarstwa rolne
 • nieruchomości handlowo-usługowe (sklepy, obiekty mieszkalno-usługowe)
 • obiekty magazynowe i produkcyjne
 • hotele, pensjonaty, obiekty agroturystyczne
 • obiekty w trakcie budowy, remontu i przeznaczone do rozbiórki
 • drogi
 • służebność przesyłu: gazociągi, wodociągi, sieci energetyczne i inne

 

Wykonuję operaty szacunkowe między innymi dla następujących celów:

 

 • ustalenia ceny sprzedaży/zakupu – wartości rynkowej
 • zabezpieczenia wierzytelności (np. kredytu bankowego)
 • ustalenia wysokości odszkodowania
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia opłat adiacenckich
 • ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości
 • ubezpieczeniowych i podatkowych
 • podziału majątku

 

Ponadto sporządzam opracowania dotyczące między innymi:

 

 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • ustalania stanu prawnego nieruchomości, w tym historycznego stanu prawnego np. na podstawie dokumentów geodezyjnych i ksiąg wieczystych z okresu PRL i katastru pruskiego