Wykształcenie:

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem studia podyplomowe oraz praktykę z zakresu wyceny nieruchomości, a w 2014 roku nabyłem uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego nr 6133 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Doświadczenie:

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy należącego do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W Stowarzyszeniu pełnię funkcję członka Komisji Opiniującej.

Moja dotychczasowa działalność zaowocowała wykonywaniem operatów szacunkowych i opinii m.in. do celów: kredytowych, indywidualnych potrzeb inwestora, czy też rekompensat za tzw. „mienie zabużańskie”. Posiadam również wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w samorządzie terytorialnym w przedmiocie nabywania, zbywania i regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości, takich jak: wywłaszczenia, odszkodowania, ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu i innych.